Πάμε άλλη μία;
Κώστας Τζαναβάρας
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Oberon, chief των ξωτικών
(διαβάστε περισσότερα)
Θέσεις


Προμελέτη φορολογικής επανάστασης
1353 αναγνώστες
Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011
22:35

 

Προμελέτη φορολογικής επανάστασης

 

Στο άρθρο αναπτύσσεται πρόταση για ένα καινοτόμο, απλό, δίκαιο, σταθερό, αποτελεσματικό και αναπτυξιακό φορολογικό δίκαιο της δοκιμαζόμενης Πατρίδας μας, που φιλοδοξεί να την βγάλει άμεσα από την κρίση.

Επίσης επισημαίνονται ενδεικτικά στοιχεία επί της διαχείρισης των οικονομικών του Κράτους, αποκαλυπτικά της απίστευτης ανικανότητας των υπευθύνων και της παντελούς αστοχίας των κατά καιρούς περισπούδαστων πλάνων τους, περιλαμβανομένων των κατά καιρούς Κρατικών Προϋπολογισμών.

Πηγή των παρατιθέμενων στοιχείων είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών [Οικονομικά στοιχεία].

Το άρθρο συνιστά πρόταση απάντησης στο ερώτημα «Τι θα γινόταν αν έπαιρναν μπρος τα Ελληνικά μυαλά μας ;»  και απευθύνεται στις απομένουσες υγιείς δυνάμεις του τόπου. Αυτές που προτίθενται να δράσουν επαναστατικά, μέσα στις συνθήκες πίεσης της σοβούσας αλλόκοτης κρίσης, αντιλαμβανόμενες ότι πρόκειται για υπαρξιακή κρίση.

 

Οι υπόλοιποι καλούνται να αναλογισθούν τι μπορεί να σημαίνει για τους ίδιους η ιστορικής σημασίας κουβέντα μιας απλής Ελληνίδας «Αν δεν είσαι έτοιμος για τον Παράδεισο, ο παράδεισος που σου προσφέρεται, σου φαίνεται κόλαση».

Ή να σκεφθούν τη σύσταση του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Μανώλη Γλέζου : «Αρνηθείτε τα πάντα, αλλά μη γίνετε όμηροι της άρνησης».

 

Η παρούσα προμελέτη είναι μια πρώτη προσέγγιση του θέματος και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβάλουν στην οριστική διαμόρφωσή της και – κυρίως ! – την υλοποίησή της.

 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 

Το πρόβλημα

Το πρόβλημα είναι ότι η «διάψευση βασικών μακροοικονομικών προγνώσεων των διεθνών οργανισμών ως προς το μέγεθος της ύφεσης» που είναι σε θέση να αντιληφθεί ο πολύς Υπουργός των Οικονομικών (εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2012) δεν τον οδηγεί σε αμφισβήτηση καν των εργαλείων που χρησιμοποιούν οι διεθνείς οργανισμοί που υπονοεί.

Εξακολουθεί να εμπιστεύεται – στην καλύτερη για αυτόν περίπτωση – τους «καπετάνιους» του «Τιτανικού» της παγκόσμιας κρίσης.

 

Γκρεμός !

Στις συνθήκες ασυλίας, που του παρέχει το υπό διάλυση πολιτικό σύστημα της Χώρας μας, δεν έχει πρόβλημα να ισχυρίζεται ότι αυτή η διάψευση προγνώσεων απλώς «…μετακινεί προς τα πίσω τους στόχους, με αποτέλεσμα να απαιτούνται ακόμη περισσότερα μέτρα, με ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό, αναπτυξιακό, πολιτικό και κυρίως κοινωνικό κόστος».

Συνεχίζει κομπάζοντας αδίστακτα : «Είναι όμως προφανές ότι στο σημείο που βρισκόμαστε, μετά τις θυσίες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός και μετά το μέγεθος της δημοσιονομικής προσαρμογής που έχει ήδη επιτευχθεί, είναι πράγματι κρίμα να μην καταβληθεί η πρόσθετη προσπάθεια που απαιτείται, προσπάθεια πολύ επώδυνη για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που κατατείνουν στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος το 2012.»

Το μέγεθος της δημοσιονομικής προσαρμογής που έχει ήδη επιτευχθεί – απίστευτο.

 

«Έλεγχος»

«Τούτο αντιβαίνει στις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 2 του Συντάγματος και 5 παρ. 2 και 8 παρ. 2 του ν.2362/1995, σύμφωνα με τις οποίες όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους πρέπει να αναγράφονται στον Προϋπολογισμό και στον Απολογισμό και, σε περίπτωση που τα πραγματοποιούμενα έσοδα ή έξοδα αποκλίνουν σημαντικά από τις προβλέψεις, πρέπει να υποβάλλεται στη Βουλή συμπληρωματικός ή διορθωτικός Προϋπολογισμός προς ψήφιση, συνοδευόμενος από προσωρινό Απολογισμό του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος.»

«Παρατηρείται δε ότι, κατά το οικονομικό έτος 2010, χορηγήθηκαν νέες εγγυήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο συνολικού ύψους €49.987.412.615. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2322/1995, που ορίζουν ότι το ποσό των χορηγούμενων εγγυήσεων που παρέχονται μέσα στο έτος δεν μπορούν να υπερβούν το 3% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού (βλ. και σχετική 2/18121/0025/10, Β΄390/06.04.2010 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία προσδιόριζε το ύψος των χορηγουμένων εγγυήσεων για το οικονομικό έτος 2010, στο ποσό των €2.755.680.000).»

Εύγλωττες επισημάνσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2010, με ημερομηνία 21.10.11.

Το πολιτικό μας σύστημα επιτρέπει – άνευ πολιτικών έστω συνεπειών – τεράστιες αποκλίσεις από τον με Νόμο κυρωμένο Κρατικό Προϋπολογισμό και τις νομιμοποιεί με πολύ μεταγενέστερες εγκρίσεις από τη Βουλή. Η διάσταση με τη λογική, και την αντίστοιχη – ως άνω – αντίληψη του κατά το Σύνταγμα αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου, προφανής.

 

Στοιχεία

«Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της Δημόσιας Πίστης» [κωδ.6000]  

Προβλέψεις  2010 33.226.781.500,00 [Ελεγκτικό Συνέδριο]

Πληρωμές    2010 58.132.633.111,00 [Ελεγκτικό Συνέδριο]

Πληρωμές    2010 56.921.667.284,02 [προϋπολογισμός 2012]

Προβλέψεις  2011              ;;;;              [προϋπολογισμός 2011]

Διαμόρφωση 2011 63.666.319.073,00 [προϋπολογισμός 2012 διαμ.30/9/2011]

Πιστώσεις     2012 87.412.889.000,00 [προϋπολογισμός 2012]

 

«Απαλλοτριώσεις, Αγορές, Ανεγέρσεις κλπ.» [κωδ.7000] 

Προβλέψεις  2010       713.813.000,00 [Ελεγκτικό Συνέδριο]

Πληρωμές    2010    2.164.994.478,00 [Ελεγκτικό Συνέδριο]

Πληρωμές    2010    1.559.861.034,59 [προϋπολογισμός 2012]

Διαμόρφωση 2011   1.452.983.116,00 [προϋπολογισμός 2012 διαμ.30/9/2011]

Πιστώσεις     2012  32.104.364.000,00 [προϋπολογισμός 2012]

 

«Αποδοχές και συντάξεις» [κωδ.0001] 

Πληρωμές    2010   6.759.718.982,73 [προϋπολογισμός 2012]

Προβλέψεις  2011            ;;;;                [προϋπολογισμός 2011]

Διαμόρφωση 2011   6.735.771,329,00 [προϋπολογισμός 2012 διαμ.30/9/2011]

Πιστώσεις     2012   7.006.011.000,00 [προϋπολογισμός 2012]

 

«Φόρος εισοδήματος.» [κωδ.0100] 

Προβλέψεις  2010    15.866.000.000,00 [Ελεγκτικό Συνέδριο]

Εκτέλεση      2010    12.472.734.340,23 [Ελεγκτικό Συνέδριο]

Πραγμ/σεις   2010    12.472.734.340,23 [προϋπολογισμός 2012]

Προβλέψεις  2011              ;;;;                [προϋπολογισμός 2011]

Διαμόρφωση 2011   10.403.829.000,00 [προϋπολογισμός 2012 διαμ.30/9/2011]

Προβλέψεις   2012   12.767.479.500,00 [προϋπολογισμός 2012]

 

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010-2011» - Δ/νση προϋπολογισμού

«Τακτικός προϋπολογισμός – 1.Καθαρά έσοδα»

11/μηνο 2010         45.235 εκ.

2010                         50.857 εκ. [πραγματοποιήσεις]

11/μηνο 2011          43.833 εκ. [εκτέλεση]

2011                         54.042 εκ. [προβλέψεις Μ.Π.Δ.Σ.]

2011                         51.309 εκ. [εκτιμήσεις 30/9 στον προϋπολογισμό 2012]

 

Σημειώνεται ότι στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών υπάρχει σύντομο έγγραφο του τότε υπουργού Οικονομικών απευθυνόμενο στη Βουλή, αλλά απουσιάζουν η εισηγητική έκθεση και ο προϋπολογισμός του 2011.

 

Ερωτήματα

Όταν εκτροχιάζεται η δαπάνη εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους κατά δεκάδες δις, η κατεύθυνση των – ειλικρινών έστω – προσπαθειών θα κατευθυνθεί σε στόχους απλής δημοσιονομικής προσαρμογής ή θα πρέπει να επινοηθούν λύσεις ;

Όταν το περίφημο «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής» αποκλίνει ανεπίτρεπτα εξ αρχής, είναι δυνατόν να ακολουθείται χωρίς καν ανησυχίες για το αν η αστοχία του είναι εγγενής ή μήπως φθάνει η παράδοση της πρωθυπουργίας σε «άκαπνο» τεχνοκράτη και μάλιστα επί κεφαλής υπουργικού συμβουλίου εκπροσώπων των πρωταιτίων ;

Πόσες φορές πρέπει να αποτύχουν κάποιες πολιτικές και αντιλήψεις, ώστε να θεωρηθούν ακατάλληλες ;

Όταν επιβάλλει κανείς αιματηρές οικονομίες στους 430.947 συνταξιούχους (πολιτικοί, στρατιωτικοί, σχετιζόμενοι με πολέμους, ΟΣΕ, δημοτικοί, αντιστασιακοί, κληρικοί) για να εξοικονομήσει ποσά επιεικώς ασήμαντα, μπροστά στα μεγάλα κονδύλια του προϋπολογισμού, είναι απλώς ανίκανος ή κάτι χειρότερο ;

Η επιτυχής εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους είναι τελικά θέμα λιτότητας ή θέμα στρατηγικής που θα φιλοδοξεί βάσιμα να αποκλιμακώσει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους ;

Πώς εξηγείται η χωρίς καμία αναφορά στην εισηγητική έκθεση και καμία ανάλυση σε επί μέρους κονδύλια έγκριση του ιλιγγιώδους ποσού των 32.104.364.000,00 ευρώ για «Απαλλοτριώσεις, Αγορές, Ανεγέρσεις κλπ.» [κωδ.7000] ;

Όταν οι εμφανώς αποτυχημένοι αποκρύπτουν επιμελώς την πραγματικότητα και τις προθέσεις τους, μάλιστα γραπτώς και δημοσίως, ποιος και τι μπορεί να ελπίζει κάτι καλό για τον τόπο από αυτούς ;

 

Απορίες

Τι άλλο πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές των δημοσίων οικονομικών για να αποδειχθεί ότι – στην καλύτερη για αυτούς περίπτωση ! – είναι κατώτεροι των περιστάσεων ;

Πώς εξηγείται η αδυναμία, των πάσης φύσεως αντιπολιτευομένων, να αναδείξουν πειστικά το πρόβλημα και να εκθέσουν ανεπανόρθωτα τους πολιτικούς υπευθύνους ; Γιατί αρκούνται σε γενικολογίες και δεν αποκαλύπτουν με αριθμούς το τεράστιο έγκλημα ;

Πώς εξηγείται η εμμονή του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης σε συγκριτικά ανεπαίσθητα σκάνδαλα και μάλιστα του παρελθόντος και άνευ ουσίας στην παρούσα συγκυρία, όπως το Βατοπαίδι π.χ. ;

Πόσα ακόμη θα υποστεί το κοινωνικό σύνολο μέχρι να στηθούν ικριώματα κατά τρόπο τελείως ανεξέλεγκτο ;

 

Επισημάνσεις

Παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές – γενικά μιλώντας – να υιοθετούνται «εύκολα» συστήματα και «συνταγές» που εφαρμόσθηκαν, έστω επιτυχώς, αλλού. Η πραγματικότητα, την οποία χρειάζεται σύνεση για να την «αναγνώσει» κανείς, είναι ότι στις ελληνικές συνθήκες δοκιμάζονται οι αντοχές όλων των συστημάτων σε … διάτρηση. Ο Έλληνας ελκύεται παραδοσιακά στην αχρήστευση συστημάτων βρίσκοντας σύντομα «τρύπες».

Κάπως έτσι ο παραλογισμός της φορολόγησης των συναλλαγών και των εισοδημάτων οδηγεί τον ανυπότακτο Έλληνα στη φοροδιαφυγή. Η κοινή λογική αντιλαμβάνεται αβίαστα ότι δεν έχει κανένα ηθικό έρεισμα η φορομπηχτική τακτική του σημερινού νεοελληνικού κράτους.

Η επαχθής φορολόγηση των συναλλαγών, κατά προφανή επέκταση της τιμημένης με το Νόμπελ οικονομίας ’91 θεωρίας του Ronald Coase, αντιστρατεύεται ευθέως την κοινωνική ευημερία. Ο Coase τιμήθηκε για το συμπέρασμα : «όσο μικρότερο το «κόστος συναλλαγής» τόσο καλύτερη είναι η κατανομή των πόρων και βέλτιστη «απόδοση» τους, άρα αυξάνεται και η συνολική ευημερία της οικονομίας». Απλό και αυταπόδεικτο.

Από την άλλη, οι θιασώτες της προσπάθειας να αντιγράψουμε τα συστήματα της «πολιτισμένης» Δύσης αρνούνται να αξιολογήσουν απτά συγκριτικά δεδομένα. Οι Γερμανοί π.χ. απέκτησαν αλφάβητο κάπου 3.000 χρόνια μετά από εμάς και τους είναι ακόμη ακατανόητη η λέξη φιλότιμο. Πώς είναι λογικά δέον να αντιγράψουμε αυτούς που κατά βάθος πολιτισμικά είναι τόσο πίσω μας ;

 

Συμπέρασμα

«Οι καιροί ου μαινετοί» και απαιτείται να προχωρήσουμε σε πρωτοπόρες ιστορικές τομές.

Αλίμονο αν απορρίπτουμε καινοτόμες ιδέες, επειδή είναι καινοτόμες ή ακόμη ασύμβατες με τα αποτυχημένα πρότυπα που – κατά τα άλλα – κατακεραυνώνουμε πρόθυμα.

Το βασικό προαπαιτούμενο είναι η Πίστη, τόσο στις δυνατότητες της πατρίδας μας όσο και στην απόφασή μας για άμεση επαναστατική αλλαγή 180 μοιρών.

«Η κρίση είναι ευκαιρία» λένε πολλοί – καιρός να το αποδείξουμε !

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

 

Προτείνεται η εκ βάθρων αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος με κατάργηση οποιασδήποτε φορολόγησης της κίνησης κεφαλαίων (εισόδημα, Φ.Π.Α., μεταβιβάσεις κ.λ.π.) και φορολόγηση αντ’ αυτής μόνο της συσσώρευσης χρήματος (κατοχή ακινήτων, κινητών αξίας, ειδών πολυτελείας, μετοχών, καταθέσεων κ.λ.π.).

Επίσης προτείνεται αναμόρφωση φόρων κατανάλωσης, με φορολόγηση στην πηγή.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές ρυθμίσεις και προγραμματισμός της σχετικής μεταβατικής προσπάθειας.

 

Στρατηγική

Η βασική στρατηγική του προτεινόμενου συστήματος είναι η παροχή πλήρους φορολογικής ασυλίας στις συναλλαγές και τα εισοδήματα, με προσδοκία την άμεση και άρδην αλλαγή του επιχειρηματικού κλίματος.

Επομένως η Χώρα καθίσταται επιχειρηματικός «παράδεισος», σε συνδυασμό με τα μοναδικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα, μηδενίζεται ρεαλιστικά ο κίνδυνος χρεοκοπίας της, αποκλιμακώνεται άμεσα το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους (επιτόκια, φυσική διάρκεια χρέους), δημιουργείται ελκυστική απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, συρρικνώνεται αβίαστα ο δημόσιος τομέας – Έξοδος.

Μία τέτοια Ελλάδα, με το φορολογικό της σύστημα συγκριτικό της πλεονέκτημα πια, είναι προορισμός πολυτελείας για επενδυτικές τοποθετήσεις και μπορεί άνετα να επιβάλει φόρο εισαγωγής κεφαλαίων !

Μοναδική προϋπόθεση είναι να αποδείξουμε ότι πλέον είμαστε σταθεροί στις αποφάσεις μας, ώστε να μη θεωρηθεί το όλο εγχείρημα παγίδα.

 

Φόροι

Προτείνεται αντικατάσταση του σημερινού δαιδαλώδους φορολογικού συστήματος με ένα απλό σύστημα 7 + 1 φόρων που θα εισπράττονται κατά αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς καν την ύπαρξη Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.).

Το σύστημα προτείνεται πλήρως διαφανές και δημόσιο.

Συνιστάται, σε όσους αναλογίζονται τι θα πληρώνουν με το προτεινόμενο σύστημα, να αντιληφθούν πρώτα τι δεν θα πληρώνουν άμεσα : Φ.Π.Α. και παρακράτηση φόρου. Αργότερα και φόρο εισοδήματος.

 

1.      Φόρος ακίνητης περιουσίας ύψους 1% της αξίας ετησίως – 2% για τα αυθαίρετα.

Αξιοποιείται άμεσα το περιουσιολόγιο του Υπουργείου Οικονομικών και εντάσσεται στο σύστημα του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.). Στο σύστημα εντάσσονται σε τακτό χρόνο και τα αντίστοιχα στοιχεία των Πολεοδομιών.

Η αξία είναι κατ’ αρχήν η τρέχουσα αντικειμενική, βάσει της οποίας καταλογίζεται σήμερα ο Ε.Τ.Α.Κ.

Ο κάθε δικαιούχος καλείται να αποτιμήσει το κάθε ιδιοκτησιακό δικαίωμά του και να καταθέσει σχετική δήλωση ηλεκτρονικά. Στη δήλωση δίνεται και ο αριθμός αδείας και δηλώνονται συνοπτικά τυχόν αυθαιρεσίες.

Η δήλωση επικαιροποιείται τουλάχιστον κατ’ έτος.

Η δηλούμενη αξία ισχύει σε τυχόν απαλλοτριώσεις και άλλες δικαστικές υποθέσεις, και γίνεται κατ’ ανώτατο όριο δεκτή από πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι μεταβιβάσεις, αφού δεν επιβαρύνονται πλέον φορολογικά, θα γίνονται στις πραγματικές τιμές, τροφοδοτώντας το σύστημα με αξιόπιστες εκτιμήσεις.

 

2.      Φόρος στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων, 1% επί της αξίας ετησίως.

Η κάθε επιχείρηση καλείται να αποτιμήσει την αξία της και να καταθέσει σχετική δήλωση ηλεκτρονικά μέσω του TAXIS. Η δήλωση επικαιροποιείται τουλάχιστον κατ’ έτος. Οι εισηγμένες στο ΧΑΑ αποτιμώνται στη μηνιαία σταθμισμένη μέση τιμή.

Η δηλούμενη αξία γίνεται κατ’ ανώτατο όριο δεκτή από πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι μεταβιβάσεις, αφού δεν επιβαρύνονται πλέον φορολογικά, θα γίνονται στις πραγματικές τιμές και απλουστεύονται δραστικά.

  

3.      Φόρος στα αυτοκίνητα, σκάφη και λοιπά μεταφορικά μέσα 1% επί της αξίας ετησίως.

Ο κάθε δικαιούχος καλείται να αποτιμήσει την αξία των μεταφορικών μέσων του και να καταθέσει σχετική δήλωση ηλεκτρονικά μέσω του TAXIS. Η δήλωση επικαιροποιείται τουλάχιστον κατ’ έτος.

Η δηλούμενη αξία γίνεται κατ’ ανώτατο όριο δεκτή από πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες.

 

Οι τρεις ως άνω φόροι καταλογίζονται μηνιαίως και καταβάλλονται μέσω των τραπεζών.

Κοινωνικά κριτήρια για φορολογικές ελαφρύνσεις, υπό την μορφή έκπτωσης στο μηνιαίο φόρο, προτείνεται να εξετάζονται με συνδυασμό μοντέλου αντικειμενικών κριτηρίων και κατά περίπτωση ατομικών αιτήσεων, που θα εξετάζονται σε συνθήκες διαφάνειας.

 

4.      Φόρος τραπεζικών καταθέσεων και αμοιβαίων κεφαλαίων 1% ετησίως.

Καταλογίζεται από τα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα και μεταβιβάζεται απ’ ευθείας στο λογαριασμό του δημοσίου.

Είναι ανεξάρτητο της απόδοσης της τοποθέτησης και πρόκειται περίπου για τριπλασιασμό της σημερινής φορολογίας.

 

5.      Φόρος κατανάλωσης, σταθερού ποσού στην πηγή, για το πετρέλαιο, τον καπνό και πολύτιμα μέταλλα και λοιπά τιμαλφή.

Ενδεικτικές φορολογικές επιβαρύνσεις :

Για το πετρέλαιο 50 ευρώ / βαρέλι. Καταλογίζεται και εισπράττεται κατά τον εκτελωνισμό.

Για τον καπνό 2 ευρώ / πακέτο. Επικολλάται εσωτερικά ετικέτα στο εργοστάσιο παραγωγής.

Για τα λοιπά αντίστοιχα.

 

6.      Φόρος κατανάλωσης ενέργειας, σταθερού ποσού στην πηγή, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του αντίστοιχου περιβαλλοντικού κόστους.

Ενδεικτικές επιβαρύνσεις :

Υδροηλεκτρική ενέργεια : 0,10 ευρώ / kwh.

Θερμοηλεκτρική ενέργεια : 0,20 ευρώ / kwh.

Ανανεώσιμες πηγές : αφορολόγητες.

Οι φόροι καταλογίζονται στον τόπο παραγωγής.

 

7.      Φόρος κατανάλωσης ύδατος, σταθερού ποσού στην πηγή, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του αντίστοιχου περιβαλλοντικού κόστους.

Ενδεικτικές επιβαρύνσεις :

Πηγές και επιφανειακές υδροληψίες : 0,10 ευρώ / κυβικό.

Φράγματα : 0,20 ευρώ/ κυβικό.

Αντλήσεις : 1 ευρώ / κυβικό.

Οι φόροι καταλογίζονται στον τόπο υδροληψίας.

 

Και :

Φόρος εισαγωγής κεφαλαίων στη Χώρα 10 %,εισπραττόμενος εφ’ άπαξ κατά την είσοδο.

 

Έσοδα

Κατά τα άλλα τα μη φορολογικά έσοδα του Κράτους διατηρούνται κατ’ αρχήν ως έχουν.

Φυσικά, στο νέο τοπίο, τίθενται σε άλλη βάση η απόδοση των κρατικών συμμετοχών σε διάφορες επιχειρήσεις, της ακίνητης περιουσίας, καθώς και των λιμανιών, αεροδρομίων και αυτοκινητοδρόμων.

Οι τυχόν σκόπιμες αποκρατικοποιήσεις θα είναι σε τιμές κάθε άλλο παρά ξεπουλήματος.

 

Ταμείο

Εν όψει της έντονης αγωνίας για τα τρέχοντα οικονομικά του Κράτους επισημαίνονται τα εξής :

Το 2012 θα εισπραχθούν κανονικά φόροι εισοδημάτων του 2011.

Παρομοίως τον Ιανουάριο θα εισπραχθεί κανονικά Φ.Π.Α.

Η καταβολή τους διασφαλίζεται στο νέο ψυχολογικό περιβάλλον της αγοράς.

Οι προτεινόμενοι μηνιαίως καταβαλλόμενοι φόροι μπορούν να εισπράττονται άμεσα.

Άμεσα εισπράττονται και οι λοιποί προβλεπόμενοι φόροι.

Ο φόρος εισαγωγής κεφαλαίων, σε περίπτωση επιτυχούς κατάληξης του εγχειρήματος, είναι σε θέση να στηρίξει αποφασιστικά τα δημόσια οικονομικά.

Η ελάφρυνση στο κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους εκτιμάται άμεσα της τάξεως του 50 %. Τα επιτόκια θα αποκλιμακωθούν ασφαλώς, ίσως κάτω και του 3%, ενώ τα χρεολύσια θα μειωθούν δραστικά, ανάλογα με τις δυνατότητες σημαντικής αναδιάταξης της φυσικής διάρκειας του δανεισμού, της οποίας η σημερινή μέση τιμή είναι στα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα των 6,47 ετών, υπό την πίεση του ορατού κινδύνου χρεοκοπίας.

Επισημαίνεται ότι ο Φ.Π.Α. δεν θα αφαιρεθεί μόνο από τα έσοδα, αλλά δεν θα βαρύνει και σημαντικές δημόσιες δαπάνες. Επίσης ο Φ.Π.Α. π.χ. των πετρελαιοειδών, του καπνού θα εμπεριέχεται στους νέους αντίστοιχους φόρους.

Η σύνταξη αξιόπιστου ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, υπό τις ραγδαίως μεταβαλλόμενες συνθήκες που διαμορφώνονται υπό το νέο φορολογικό περιβάλλον, κρίνεται ως αδύνατη και προτείνεται η χρήση της συνταγματικώς προβλεπόμενης διαδικασίας των δωδεκατημορίων, δηλαδή των μηνιαίων προϋπολογισμών.

 

Δικαιοσύνη

Δεν είναι δυνατόν, ακόμη και στις παρούσες κρίσιμες περιστάσεις, να δοθεί αμνηστία και να δικαιωθούν οι προκλητικοί παραβάτες, έστω μιας άδικης φορολογικής νομοθεσίας.

Οι κατά καιρούς σεισάχθειες που αναφέρονται στην Ιστορία, όπως και οι σύγχρονες ευκαιρίες προνομιακών ρυθμίσεων εκκρεμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποθέσεων, είναι λύσεις που μακροπρόθεσμα επιβαρύνουν την κοινωνία.

Καθώς οι κατά τόπους Δ.Ο.Υ. έχουν προοπτική κατάργησης, προτείνεται να ασχοληθούν για ένα μεταβατικό διάστημα με την αναψηλάφηση, των προκλητικών δηλώσεων τουλάχιστον.

Βασικό όπλο για κάτι τέτοιο είναι η πλήρης δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων. Αρκετά πλήρωσε ο τόπος την Ρωμαϊκής εμπνεύσεως υποκρισία του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου.

Επίσης, σε συνθήκες Εθνικής Ανάτασης, είναι λογικό να αναμένεται κύμα γενναιοφρόνων αυτοβούλων προτάσεων συμβιβασμού.

 

Αντιδράσεις

Είναι εξαιρετικά δύσκολο, υπό το βάρος των διαβόητων «τρεχόντων πιεστικών προβλημάτων», να ατενίσει κανείς το «ολοφάνερο κοινό συμφέρον» που προκύπτει με την υιοθέτηση της πρότασης.

Οι αντιστάσεις στην αλλαγή, όποια και να είναι, είναι ορατές. Ουδείς προθυμοποιείται να αλλάξει, ακόμη και προς κάτι εμφανώς επωφελέστερο για τον ίδιο. Η «αδράνεια του συστήματος» αφορά σχεδόν τους πάντες. Οι εξαιρέσεις ελάχιστες – ιδίως στην πράξη.

Και είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς ότι π.χ. στις τάξεις των εφοριακών, για τους οποίους αλλάζει 100% το μέλλον, υπάρχει πραγματικά εξαιρετικά μεγάλος αριθμός ικανών που λαχταρούν μία άλλη προοπτική, από το να υπηρετούν ένα βλακώδες και αναχρονιστικό σύστημα.

Αλλά και ο κλάδος των λογιστών καλείται να αφήσει την ενασχόληση με τη γραφειοκρατία και τα τερτίπια του φορολογικού μας τέρατος και να ξαναγίνει κλάδος οικονομολόγων επιπέδου.

Σε τελική ανάλυση ο καθένας καλείται να πάρει αποφάσεις με προοπτική, απαντώντας απερίφραστα στην απλή ερώτηση «εσύ με ποιον είσαι ;», πριν είναι αργά ...

 

Δεσμεύσεις

Αν πράγματι πρόκειται – όπως ισχυρίζομαι – για μια πρόταση που οδηγεί ασφαλώς σε άμεση έξοδο από την κρίση, υπό τύπον turn key solution, και μάλιστα προς μία νέα περίοδο ακμής της χώρας μας, τότε θα πρέπει να ξανασκεφθούμε σε ποιον θα επιτρέψουμε να μας εμποδίσει.

Εάν οι δανειστές μας – με το δίκιο τους έστω – μας επιβάλλουν απάνθρωπα μέτρα για να αποπληρώσουμε τα δάνειά μας, τότε θα πρέπει να κληθούν να δικαιολογήσουν στην ανθρωπότητα την εμμονή τους σε αυτά τα μέτρα, όταν άλλα ευφυή και αποτελεσματικά μέτρα εξασφαλίζουν με άνεση την εξυπηρέτηση και αποπληρωμή των δανείων.

Εάν οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτάξουν αντίστοιχες Κοινοτικές υποχρεώσεις μας, τότε θα πρέπει να κληθούν να σκεφθούν αφ’ ενός μήπως θα ήταν λύση και για τα δικά τους προβλήματα αντίστοιχα μέτρα και αφ’ ετέρου, αν επιμείνουν πεισματικά εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων, μήπως είναι ώρα να λυθεί κοινή συναινέσει η συνεργασία τους με το «μαύρο πρόβατο».

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

Έξοδος

Στο αισιόδοξο σενάριο προβλέπεται άμεση υιοθέτηση της πρότασης, υπό το βάρος ισχυρότατων πιέσεων κοινωνικών φορέων που δεν έχουν ούτε κατά διάνοια την αναλγησία των σημερινών πολιτικών.

Σε αυτή την περίπτωση οι απαιτούμενες ρυθμίσεις είναι απλούστατες και μπορούν να διεκπεραιωθούν ταχύτατα, λαμβανομένου υπ’ όψιν του βαθμού προτεραιότητας.

Η σύνταξη ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού, έστω του πρώτου μήνα, προϋποθέτει την ύπαρξη εκτιμήσεων της φορολογητέας ύλης (π.χ. συνολική αξία ακινήτων), τα οποία δεν είναι διαθέσιμα.

Παρά ταύτα η βιωσιμότητα της πρότασης, αν οι βασικές της εκτιμήσεις ευσταθούν, είναι τελείως προφανής.

Αλλού είναι τα όποια εμπόδια …

 

Πρόοδος

Η απελευθέρωση των εν υπνώσει δημιουργικών μας δυνάμεων – το γνωστό Ελληνικό δαιμόνιο – είναι θέμα λίγου χρόνου να συντρίψει τις μυωπικές συντεχνιακές αντιδράσεις, τους στενοκέφαλους υπολογισμούς του εγκλωβισμού στη μίζερη σημερινή πραγματικότητα, τα όποια μεταβατικά προβλήματα.

Η απολύτως φυσιολογική και χωρίς εξαναγκασμούς συρρίκνωση του Κράτους και η αποκλιμάκωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την – χωρίς αντιστάσεις πλέον ! – εισαγωγή απλουστευτικών πρακτικών, είναι λογικό να εξασφαλίσουν και σε καλό επιτόκιο την μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη των πιστωτών μας.

Η αυτόματη αχρήστευση της έννοιας «παραεμπόριο» – αφού δεν θα υφίσταται φόρος προς διαφυγήν ! – θα έχει εξυγιαντικές επιπτώσεις στην οικονομία – ιδίως στον υγιή ανταγωνισμό – και την κοινωνία.

Αποκλιμάκωση αναγκών, όπως η αστυνόμευση, η δικαιοσύνη, ο σωφρονισμός κ.λ.π. θα προκύψει φυσιολογικά, αφού σειρά εγκληματικών ενεργειών θα στερούνται είτε αντικειμένου είτε κινήτρου.

Η προσδοκώμενη ανάπτυξη βάζει σε νέο τοπίο τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον τουρισμό και την αξιοποίηση άλλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας.

 

Όραμα

Το όραμα, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι ένας Νέος Κόσμος, μια Ελλάδα ξανά στην κορυφή του κόσμου και μάλιστα όσο ποτέ άλλοτε στην Ιστορία.

 

 

«Άμα βάλεις ένα στόχο

μπορείς να πετύχεις το αδύνατο.»

 

Κινέζικη σοφία, εκδόσεις Οδυσσέας.

 

 

Διμηνιό 18.12.11

 

 

Κώστας Τζαναβάρας Α.Τ.Μ. – Ε.Μ.Π.

Σύμβουλος μηχανικός & μελετητής

Πάροχος γενικών τεχνικών και επιστημονικών συμβουλών

Συγγραφέας

ktzanavaras@otenet.gr

 

Για ευχερέστερη υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων, σχολίων κ.λ.π. συνιστάται η χρήση της σελίδας στο facebook  Προμελέτη φορολογικής επανάστασης.

 

 

Σχόλια

19/12 11:55  oberon
"Αναζητούν πολιτική συναίνεση για τα μέτρα με επίκεντρο το δημόσιο"

http://www.capital.gr/News.asp?id=1359222

"Έως τις 16 Ιανουαρίου, ημερομηνία επιστροφής της ηγεσίας της τρόικας στην Αθήνα η κυβέρνηση συνεργασίας καλείται να βρει έστω ένα μέρος από τα επιπλέον μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η μείωση του ελλείμματος που για μία ακόμη φορά ξεφεύγει. Τα μέτρα θα πρέπει να περιέχονται ρητά στο νέο μνημόνιο που ακόμη δεν έχει αρχίσει να συντάσσεται.
..."


Ένα copy/paste και μερικά νούμερα πόσο καιρό θα τους πάρει ;
19/12 18:32  oberon
"Έτοιμο το σενάριο ό,τι και να λέμε για τον Παπαδήμο"
Του Παναγιώτη Μπουσμπουρέλη

http://www.capital.gr/News.asp?id=1359092

"Οι συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι το PSI προχωρά με το βρετανικό δίκαιο και με κούρεμα στο 60% σε παρούσα αξία. Μόνον έτσι οι ξένοι τραπεζίτες και ομολογιούχοι θα αποδεκτούν ένα επιτόκιο της τάξης του 4%, που θα αντιστοιχεί σε ομόλογα αντίστοιχα με αυτά της Τρόικας και εάν δεν μπορούν να αποπληρωθούν κάποτε θα σημάνουν την απώλεια εθνικών περιουσιακών στοιχείων.
..."


Εν όψει κινδύνου "απωλείας εθνικών περιουσιακών στοιχείων" να σκορπάμε ηττοπάθεια κ.Μπουσμπουρέλη ή καλύτερα να ψάξουμε καμιά καλή ιδέα ;
19/12 19:58  oberon
"JPMorgan: Οι αγορές δεν είναι έτοιμες για χρεοκοπία της Ελλάδας"

http://www.capital.gr/News.asp?id=1359680

"Οι χρηματοπιστωτικές αγορές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη δεν είναι εξοπλισμένες για να διαχειριστούν μια χρεοκοπία της Ελλάδας ή άλλων χωρών της ευρωζώνης, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της μοναδας επενδυτικής τραπεζικής της JPMorgan, Jes Staley.
...
"Από την στιγμή που δηλώσεις ότι μια χώρα στην ευρωζώνη ενδέχεται να μην τηρήσει τις υποχρεώσεις της ως προς την αποπληρωμή του χρέους της, που τελειώνει αυτό;"."


Δηλαδή όποιος λύσει το πρόβλημα - ΑΝ το λύσει ! - τί ακριβώς είναι ;
19/12 20:55  oberon
19/12 21:40  oberon
"Τραπεζικό ρουά στους εφοπλιστές"
Του Ηλία Γ. Μπέλλου

http://www.capital.gr/News.asp?id=1359246

"Η μια μετά την άλλη οι μεγάλες τράπεζες-χρηματοδότες της ναυτιλίας κλείνουν τις στρόφιγγες του δανεισμού στις ναυτιλιακές, καθώς αναζητούν τρόπους για να αντιμετωπίσουν την ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Παράλληλα, όμως, αυξάνονται ολοένα οι ανάγκες των ναυτιλιακών για ρευστότητα καθώς η άλλη κρίση, αυτή των ναυλαγορών, επιμένει, μετατρέποντας την συγκυρία σε έντονα αρνητική.
...Με τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές διστακτικές προς τον κλάδο και τις υψηλού προφίλ χρεοκοπίες, όπως της GenMar, να τρομάζουν τους επενδυτές, οι συνθήκες αποκτούν χαρακτηριστικά μοναδικής κρίσης. Η μόνη αχτίδα αισιοδοξίας αυτές τις ώρες προέρχεται από ορισμένες τράπεζες που δείχνουν αποφασισμένες να παραμείνουν στο παιχνίδι όπως π.χ. η ABN Amro αλλά και πιστώσεις από την Ασία."


"Δίνει ρουά" κάποιος που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, όχι κάποιος που σφάζει τους καλύτερους πελάτες του γιατί δεν έχει μία.
19/12 22:08  oberon
"Jacques Santer: Η Ε.Ε. δεν θα εγκαταλείψει την Ελλάδα"

http://www.capital.gr/capitaltv/player.aspx?id=1126&hd=0


"Ο κόσμος υποφέρει από την ανιδιοτελή τυρρανία του καλοθελητή του"
Ταγκόρ φυσικά - τί άλλο ;
20/12 06:15  oberon
Ο Χασάν και ο Αλή, φίλοι από μικρά παιδια, ταξίδευαν καβάλα στις καμήλες τους, από τη Μέκκα... στη Μεδίνα. Στα μισά του δρόμου σταθήκανε σε μια όαση να ξαποστάσουν, να ποτίσουν και να ταΐσουν τα ζωντανά τους και να πάρουνε έναν μεσημεριανό υπνάκο, πριν συνεχίσουν, κατά το βραδάκι, ξανά το ταξίδι τους.
Συνήθως οι άνθρωποι παινεύουν το βιός τους και τα ζωντανά τους, ο Χασάν και ο Αλή όμως δεν ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι. Το τί κατηγόριες έλεγε ο καθένας για τη καμήλα του, δεν περιγράφεται.
«Το ψοφήμι μου» είπε ο Χασάν «είναι το πιο τεμπέλικο και πεισματάρικο ζώο που μπορεί να φανταστεί κανένας. Και με μια χελώνα να ξεκινήσει για τη Μεδίνα, η καμήλα μου θα έρθει δεύτερη, σκέψου πόσο πίσω θα μείνει από τη δική σου καμήλα.»
«Τί μου λες μωρέ Χασάν» απάντησε αναψοκοκκινισμένος ο Αλή «η δικιά μου η Μαρμάρω κάνει το πρώτο βήμα το πρωί και το δεύτερο το βράδυ κι εσύ μου λες ότι η δικιά σου είναι αργή; Πάω στοίχημα, όσο θες, ότι όσο αργά κι αν πάει η καμήλα σου, η δικιά μου η καμήλα θα φτάσει τελευταία στη Μεδίνα.
Σε λίγο η κουβέντα άναψε για τα καλά. Οι δύο φίλοι μόνο που δεν ήρθανε στα χέρια, το στοίχημα μπήκε και ξαπλώσανε, ο ένας μακριά από τον άλλο και την άραξαν στον ύπνο...
Πέρασε μια μέρα, πέρασαν και δυό και τρείς μέρες και οι δυό φίλοι, πεισματάρηδες σαν τις καμήλες τους, δεν έλεγαν να το κουνήσουν ούτε ρούπι. «Τι, χαζός είμαι» σκεφτόναν ο Αλή «να φτάσω πρώτος στη Μεδίνα και να χάσω το στοίχημα; Δε σφάξανε, εδώ θα μείνω, δεν πρόκειται να ξεκινήσω, αν δεν φύγει πρώτα ο Χασάν.» Το ίδιο φυσικά σκεφτόταν κι ο Χασάν κι έτσι κανείς από τους δυό δεν έλεγε να ξεκινήσει πρώτος...
Πέρασε μια βδομάδα, τα τρόφιμα τελειώσανε, όμως οι δυό φίλοι τραβάνε τον ίδιο χαβαλέ. Δεν είχαν σκοπό να χάσουν το στοίχημα για τίποτε στον κόσμο. Το στοίχημα, που ήταν ένα γεύμα και μια δημόσια παραδοχή στο παζάρι του χωριού: «Ο Χασάν (ή ο Αλή), είναι μεγάλος και μου την έφερε. Του βγάζω το καπέλλο.»
Τη δέκατη μέρα, σχεδόν τρικλίζοντας από την πείνα, ο Χασάν πλησίασε τον Αλή και του είπε, με
20/12 06:15  oberon
Τη δέκατη μέρα, σχεδόν τρικλίζοντας από την πείνα, ο Χασάν πλησίασε τον Αλή και του είπε, με σβυσμένη φωνή, δυό λεξούλες. Και, ώ του θαύματος! Πετάχτηκαν όρθιοι και οι δυό, καβάλησαν τις καμήλες κι άρχισαν να καλπάζουν σαν τρελοί, να φτάσουν στη Μεδίνα.
Τί άραγε να είπε ο Χασάν στον φίλο του Αλή ;
21/12 21:29  oberon
Αλλαζουμε καμηλες ;
21/12 21:37  PREMIUM
Κομμουνισμός (επιλεκτικός) ~ Μουσουλμανισμός : Οι δυο "αργές" <καμήλες> που ΤΩΡΑ πια (σχεδόν) κανείς δε θέλει να αλλάξει με εκείνη του άλλου !
Η ΖΩΗ έχει ... αλλάξει !
22/12 11:02  oberon
23/12 01:01  GIASEMI
σίγουρα ξέρεις...τυφλό !
23/12 01:05  GIASEMI
23/12 08:06  oberon
23/12 08:28  BOTTOP
Καλά Χριστούγεννα oberon !
23/12 09:15  oberon
Καλά Χριστούγεννα και καλά ... κέρδη BOTTOP !
[... απόπλους ; ... βαστιέται ; ... κοιτάς ;]
26/12 10:04  oberon
"Moody΄s: Μπορεί η Ευρωζώνη να ξεφύγει από τα "δεσμά" της κρίσης ;"

http://www.capital.gr/News.asp?id=1364361

"Οι δημοσιονομικές «ασωτίες» και οι ανισορροπίες στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προκάλεσαν την κρίση κρατικού χρέους της Ευρωζώνης, τονίζει η Moody’s στο outlook του 2012 για την Ευρώπη.
...
«Η κρίση επηρεάζει άμεσα τα 17 μέλη της Ευρωζώνης. Για την υπόλοιπη Ευρώπη οι επιπτώσεις είναι έμμεσες αλλά το ίδιο σοβαρές».
...
Επιπλέον, αν και η δημοσιονομική απειθαρχία αρχικά φαινόταν ότι είναι η βάση των προβλημάτων της Ελλάδας, η λιτότητα είναι αυτή που προκαλεί το μεγαλύτερο κακό, αυξάνοντας την ανεργία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία. Στο μεταξύ, οι πληρωμές τόκων και κεφαλαίου παραμένουν σε μη βιώσιμα επίπεδα.
...
Η αποφυγή της τρέχουσας κατάστασης απαιτεί άμεση χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στρατηγική ανάπτυξης για το σύνολο της Ευρωζώνης. Οι ηγέτες πρέπει να δράσουν άμεσα γιατί ίσως… ο χρόνος τελειώνει."


Το "ίσως ..." κάτι λέει, αλλά μάλλον κατά λάθος ...
26/12 10:07  oberon
"Η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας επηρεάζει άμεσα και τις χρηματαγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη μεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις και τα προγράμματα λιτότητας."


Ένας ... ηγέτης π.χ. εισηγείται αυτή την προσέγγιση. Πόσα φροντιστήρια του χρειάζονται για να αντικαταστήσει το "παρά τα" με το ορθόν "επειδή" ;
Το ... συντακτικό πάντως είναι σε θέση να το προσαρμόσει ...
27/12 09:53  oberon
Δημόσια ερώτηση στον κ. Βασίλη Βιλλιάρδο και κατ' επέκταση σε όποιον έχει αντίστοιχες δυνατότητες :

http://viliardos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=35194&pg=10000#comment231083

09:48 oberon
"Εάν δεν βρεθεί σύντομα λύση, η Ευρώπη θα διαλυθεί, ενώ θα ξεσπάσουν πολλοί διαφορετικοί πόλεμοι, μπροστά από τις πόρτες των σπιτιών μας"

Ερώτηση : πόσο ψηλά είναι στις προτεραιότητές σας ιδέες για λύσεις που προτείνουν ... άλλοι ; Θα συμπράττατε με τις γνώσεις σας και το κύρος σας στη διαμόρφωσή τους ;
27/12 12:52  oberon
"Η χιονοστιβάδα του κρατισμού πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα"
Του Γιώργου Καισάριου

http://www.capital.gr/jArticles.asp?jid=416

"Η όλη ιδέα του Σοσιαλισμού, της κεντρικής πολιτικής διοίκησης, του κοινωνικού κράτους και η γενικότερη ιδέα υπέρ της συλλογικής κοινωνικής προσπάθειας, που για πάρα πολλά χρόνια ήταν το κεντρικό πολιτικό σύνθημα ανάμεσα στους πνευματικούς διανοούμενους της Ελληνικής κοινωνίας, έχει πλέον πάψει να υφίσταται.
Αυτές οι σκέψεις και ιδέες έχουν προ πολλού ξεπεραστεί. Όχι μόνο διότι έχουν αποτύχει παγκοσμίως, αλλά δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν στη νέα γενιά που αγωνιά να βρει κάτι να πιστέψει."


Δεν βλέπω παρακάτω κάτι νέο "να βρει κάτι να πιστέψει" η νέα γενιά.
27/12 12:56  oberon
[συνέχεια]
"Η ιδέα της ατομικότητας, της ατομικής ελευθερίας, της οικονομικής ελευθερίας, της επιχειρηματικότητας και ίσως το ότι η κοινωνία θα ήταν καλύτερη αν ο κάθε ένας έκανε ό,τι έκανε μεμονωμένα, αντί να έχουμε εξουσιοδοτήσει μια μικρή ομάδα ανθρώπων (τα κόμματα) να κανονίσουν τους κανόνες καθώς και κάθε λεπτομέρεια στη ζωή μας μας, ολοένα και περισσότερο έχει κερδίσει έδαφος τα περασμένα χρόνια."


"Πονάει δόντι κόβει κεφάλι" - βουρ στην ατομικότητα κι όποιος αντέξει.
Η ατομικότητα, ως εγωλατρεία πλέον, καταστρέφει την κοινωνία. Αλλά δεν έχει αποτύχει ...
27/12 12:59  oberon
"Ο μέσος πολίτης, φοβούμενος ανέκαθεν να απαγκιστρωθεί από τον πολιτικό ζυγό και να απαιτήσει την ελευθερία του, για άλλη μια φορά θα πέσει στην παγίδα της ελπίδας που του προσφέρει η πολιτική ηγεσία, με το πρόσχημα (για άλλη μια φορά) ότι και αυτή τη φορά, η πολιτική ηγεσία έχει τη λύση."


"Πολλές φορές πάει η στάμνα για νερό, αλλά μιά φορά πάει και δεν γυρίζει" φιλαράκο.
Περί αντιστροφών τάσης ο λόγος - ψιλά γράμματα ...
27/12 13:01  oberon
"Η παγίδα έχει στηθεί καλά από το πολιτικό σύστημα, όπου με κωδικοποιημένες φράσεις όπως, οι κακοί κερδοσκόποι, νεοφιλελεύθερες πολιτικές και οι κακές αγορές κτλ, οι πολιτικές ηγεσίες έχουν πείσει τους πολίτες ότι κάποιοι άλλοι φταίνε για την σημερινή μας πορεία (και κατάντια) και όχι αυτοί."


"Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια" ...
27/12 13:04  oberon
"Οι νέοι σήμερα φεύγουν από την Ελλάδα για ένα καλύτερο μέλλον και καλά κάνουν. Έχουν κάθε δικαίωμα σε μια καλύτερη ζωή και έχουν υποχρέωση απέναντι στον εαυτό τους να κάνουν ό,τι είναι δυνατών για να την διασφαλίσουν."


"Καλά κάνουν" - μάλιστα. Οι ατομιστικές λύσεις για να "μας αδειάσουν τη γωνιά".
Εύγε !
27/12 13:06  oberon
"Για όλους τους υπολοίπους από εμάς που θα παραμείνουμε στην Ελλάδα, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προς την ανεξαρτητοποίηση της κοινωνίας από το πολιτικό σύστημα, για να μην γυρίσουμε πίσω στον σκοταδισμό της δεκαετίας του ΄80 και ΄90.
Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την προσπάθεια του καθενός για ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό του και ψηφίζοντας καινούργια πρόσωπα στις επόμενες εκλογές, έστω μέσα από τα σημερινά πολιτικά σχήματα."


"μόνο" - τέτοια βεβαιότητα !

"πώς βαστιέται τέτοιος εξευτελισμός ;" - απλή ερώτηση Νιόνιου.
27/12 13:10  oberon
"Σε διαφορετική περίπτωση η χιονοστιβάδα του κρατισμού θα μας κυριεύσει πολύ γρήγορα και πριν το καταλάβετε τι έχει γίνει, θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε τι καλοί είναι οι πολιτικοί μας ηγέτες, διότι μας μοίρασαν ένα κιλό ψάρια μια φορά τον χρόνο."


Επομένως ο περισπούδαστος αρθρογράφος προτείνει στην νέα γενιά να μεταναστεύσει, να ψηφίσει καινούργια πρόσωπα, να περιφρονήσει τα "ψάρια" ... - μου διαφεύγει κάτι ... εμπνευσμένο ;
27/12 13:19  oberon
12:55 Βασίλης Βιλιάρδος

Oberon: Δεν έχει σημασία το ποιος προτείνει λύσεις, αλλά το εάν είναι σωστές, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες.

13:16 oberon
Πολύ φοβάμαι ότι η διαφορά μας είναι στην έννοια του ρεαλισμού.
Αν είχατε επισημάνει πρόβλημα ορθότητας ή εφαρμοσιμότητας στην γνωστή [όχι ;] πρότασή μου, θα είχατε βρει χρόνο να μου το γράψετε.

Και ο ραγιάς ρεαλιστής είναι κ. Βιλλιάρδο.
Generally speaking ...
27/12 18:01  oberon
15:11 Βασίλης Βιλιάρδος
Oberon: Δεν σας ενόχλησα ποτέ, δεν σας έκρινα ποτέ και δεν ασχολήθηκα ποτέ μαζί σας. Θεωρώ λοιπόν ότι, είναι φυσιολογικό να σας παρακαλέσω θερμά να κάνετε το ίδιο.

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά, με υγεία και ευτυχία, σε όλους τους φίλους της σελίδας.

17:50 oberon
12:55 Βασίλης Βιλιάρδος

Δεν έχει σημασία το ποιος προτείνει λύσεις, αλλά το εάν είναι σωστές, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες.

15:11 Βασίλης Βιλιάρδος

Δεν σας ενόχλησα ποτέ, δεν σας έκρινα ποτέ και δεν ασχολήθηκα ποτέ μαζί σας.


Δεκτόν το αίτημά σας και συγγνώμη που απαντώ μετά τις ευχές σας.
Οψόμεθα.

27/12 18:17  oberon
"Στο κυνήγι ληξιπρόθεσμων 42 δισ. με νέα ρύθμιση"

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/673024/Article.aspx

"Αναστολή των ποινικών διώξεων αλλά και φορολογική ενημερότητα μηνιαίας διάρκειας θα «κερδίσουν» όσοι φορολογούμενοι ανταποκριθούν στο νέο κάλεσμα του υπουργείου Οικονομικών για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους που προσεγγίζουν αθροιστικά τα 42 δις ευρώ.
..."


Άλλα χοντρά νούμερα για τον προϋπολογισμό στο αισιόδοξο σενάριο.
28/12 13:32  oberon
"Γιατί το δημόσιο χρέος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί"
Του Γιώργου Καισάριου

http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=2663862

"Πολλοί κάνουν λόγο ότι η Ελλάδα είναι ανοργάνωτη, σπάταλη και χωρίς σοβαρότητα και για αυτό τον λόγο δεν έχουμε καταφέρει να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας προς την τρόικα. Πιο συγκεκριμένα, ότι δεν έχουμε καταφέρει να εξοικονομήσουμε πόρους ώστε να αποπληρώσουμε τους πιστωτές μας.
...
Το πρόβλημα με την Ελλάδα σήμερα είναι ότι το κόστος επιτοκίου που απαιτείται για να εξυπηρετηθεί το χρέος είναι τόσο μεγάλο, που δεν είναι δυνατόν το χρέος να εξυπηρετηθεί.
Όσοι νομίζουν ότι απλά απολύοντας δημοσίους υπαλλήλους ή ακόμα και αναδιαρθρώνοντας την κρατική μηχανή θα βρεθούν πόροι έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε κανονικά το χρέος μας, μάλλον δεν αντιλαμβάνονται τα νούμερα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
...
οι τόκοι που πληρώνουμε είναι περίπου 8,4% του ΑΕΠ.
...
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προσπαθούμε να καταφέρουμε το αδύνατον. Προσπαθούμε να καταφέρουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και που (κατά την άποψη μου) καμία χώρα στην παγκόσμια ιστορία δεν έχει πετύχει.
..."Προσπαθούμε να καταφέρουμε το αδύνατον για τους άλλους - έχει διαφορά ;
Ή μήπως είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία ;
[τον αδικώ - βλ. επόμενο σχόλιο]
28/12 13:34  oberon
"...
Τούτο είναι να καταφέρουμε να εξυπηρετήσουμε ένα χρέος 160% του ΑΕΠ με επιτόκιο 5% και παράλληλα, προσπαθώντας να μειώσουμε τις δαπάνες για να γίνουμε βιώσιμοι.
Καμία χώρα στον κόσμο δεν το έχει κάνει και δεν θα είμαστε εμείς που θα το κάνουμε, διότι απλά τα νούμερα δεν βγαίνουν για να μπορούμε να το κάνουμε.
Έχοντας πει αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Και βέβαια πρέπει να αναδιαρθρωθεί αυτό το κράτος. Μεταξύ άλλων, πρέπει να αλλάξουν οι θεσμοί, οι νόμοι και το τρόπος λειτουργίας της δικαιοσύνης. Όλοι λένε ότι έχουμε υπεράριθμους δημοσίους υπαλλήλους -αν έχουμε να το συζητήσουμε και να το τακτοποιήσουμε. Ναι το δημόσιο έχει πολύ λίπος και μπορεί να βρεθούν πόροι αν κάναμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν που δεν έχουν γίνει και είναι μεγάλη η ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας που μας έφτασε έως εδώ.
..."


"Λίγο διαφορετικά" ; Τελείως διαφορετικά μας χαλάει ;
28/12 13:37  oberon
"...
Ελπίζω να τα γνωρίζουν αυτά τα θέματα αυτοί που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Επίσης ελπίζω να τα έχουν υπόψη οι πιστωτές μας καθώς και το ΔΝΤ. Διότι αν δεν γίνει κούρεμα αρκετά μεγάλο και αν δεν σχεδιαστεί με γνώμονα να γίνουμε μακροπρόθεσμα βιώσιμοι, τότε σε λίγο καιρό θα βρεθούμε πάλι με τα ίδια προβλήματα και δεν θα έχουμε καταφέρει τίποτα."


Ελπίζει ... Τί να πεις ;
Όταν αναφέρεται στο "μέγεθος της δημοσιονομικής προσαρμογής που έχει επιτευχθεί" μπορείς να ελπίζεις ; Μακάρι !
28/12 19:06  oberon
"Ιταλία: "Βουτιά" της απόδοσης στη δημοπρασία 6μηνων εντόκων"

http://www.capital.gr/News.asp?id=1365917

"Το ποσό των 9 δισ. ευρώ άντλησε το ιταλικό δημόσιο από τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων κατά την οποία η απόδοση υποχώρησε σημαντικά.
Συγκεκριμένα, η απόδοση του εξάμηνου τίτλου υποχώρησε στο 3,251% από 6,504% που είχε σημειωθεί το Νοέμβριο, ο δείκτης κάλυψης σημείωσε άνοδο στο 1,691 από 1,47 ενώ οι προσφορές έφτασαν τα 15,2 δισ. ευρώ.
..."


Άραγε πού θα πάνε τα δικά μας, που θα έχουμε και story ;
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
8 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Σκέψεις, αναλύσεις, προτάσεις και - κυρίως - δράση με εποικοδομητική διάθεση
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις